Pekings luft är viktig!

    

Jag har med Annas hjälp och trots urusel internetuppkoppling fått i väg min artikel till skrivarkursen i tid. Hurra!!

Och här kommer den! Tyvärr blev inte layouten här på bloggen som jag ville men det får gå bra ändå. (Jag har klippt in den från ett worlddokument)

 

 

Pekings luft är viktig!

Peking är en fantastisk stad på många sätt. Men var är den friska luften? Den är inte alltid lika fantastisk. Kan det vara ”B som i Bil som i Bov” som är största orsaken till den dåliga luftkvalitén? Görs det något för att luftkvalitén skall bli bättre?Eller har myndigheterna slagit sig till ro med vetskapen om att människor lever längre nu än tidigare?

Att luften i Peking periodvis är hälsovådlig, det vet man och varje timme görs luftmätningar från den amerikanska ambassaden som har speciell utrustning för detta. Dessa mätningar läggs genast ut på internet och är lätta att följa. Det som mäts är AQI, Air Quality Index på en skala mellan 0 och 500. En jämförelse, Hornsgatan i Stockholm anses ha 20 gånger bättre luftkvalité än den per år genomsnittligt uppmäta AQI i Peking.

Om AQI är bra så skall uppmätta värdena ligga under 100. Ju lägre siffror desto bättre luftkvalité.Det finns värden på över 600 som uppmätts och då anses luften vara mycket farlig.

  • värden över 300 räknas som farliga

  • 200-300 mycket ohälsosamt

  • 150-200 ohälsosamt

  • 100-150 ohälsosamt för vissa grupper

När värden ligger mellan 100-150 rekommenderas att äldre personer, samt de med hjärt och lungsjukdomar skall undvika fysisk aktivitet. Intressant är att i Stockholm på Hornsgatan förbjöds dubbdäck vintern 2011 eftersom AQI där vintern 2010 uppmätts till 40.

Vad gäller västerländska skolor finns direktiv att eleverna inte får ha raster utomhus om värden på 200 eller därutöver föreligger. För kinesiska skolbarnen finns inga sådana gränser.

Förutom de amerikanska mätningarna finns också kinesiska luftmätningsstationer, men dessa visar ofta lägre värden.


Vad påverkar luftkvalitén de dagar då AQI uppvisar höga värden?

Givetvis är det många faktorer som bidrar till den dåliga luftkvalitén. Men några faktorer är; Pekings geografiska läge, i ”en grop” och detta gör att föroreningarna ligger kvar.

Luften i Peking är torr och det regnar sällan. Men när det regnat så blir luftens kvalité genast bättre och de giftiga partiklarna spolas bort, åtminstone för stunden.

Under våren kan Peking under vissa perioder drabbas av sandstormar. Finfördelad sand från Gobiöknen blåser in över stan och lägger sig precis överallt och bidrar genast till att luften blir sämre under några dagar.

Föroreningar, mikroskopiskt damm, som lägger sig över Peking kommer från användandet av kol som fortfarande används till uppvärmning av äldre hus, användandet av oekologiska värmesystem, men det är bilarnas antal och storlek som anses vara den allra största orsaken till den dåliga luftkvalitén.

Vilka skadliga partiklar är det då som finns i luften och som man mäter halten av? De mest förekommande är kväveoxid, svaveldioxid, kvävedioxid, kolmonoxid, ozon, PM10 som är partiklar som är mindre än 10 mikrometer.

Under 2010 räknade man med att antalet bilar i Peking ökade med 1500 bilar per dag och det är inte alls förvånansvärt med tanke på att Kina är världens största bilmarknad. Utsläppen från bilarna är stora, trots olika att det finns avgasrening.

Stadens stora tillväxt är ett annat problem och utsläppen kommer att öka tills de så småningom går ner igen. Men ingen kan sia om när den dagen kommer. Men kommer gör den.

En tanke, kanske kontroversiell, som framförts av Lundaforskaren Almut Arneth i vetenskapstidningen Science, är att det är osäkert hur luftföroreningarna påverka klimatet. ”I takt med att vi minskar luftföroreningarna kommer den globala uppvärmningen att öka. Men det glömmer ofta beslutsfattarna bort när de tar fram klimatmål. Klimatmålen som idag sätts upp blir svåra att nå om man samtidigt har ambitionen att minska luftföroreningarna.”


Söndag den 23/10-2011 klockan 09.00 såg det ut så här från vardagsrumsfönstret på Hotell Mona-Ayi.

AQI är 454, mycket farligt.

Måndag den 17/10 klockan 07.00 var det klart ute och AQI var 60. Härligt!


Sambandet människors hälsa och den dåliga luftkvalitén i Peking är något som ständigt är i focus. Att utsätttas för luftföroreningar under lång tid kan enligt amerikansk forskningen ge minnessvårigheter, störningar i olika inlärningsmoment och depressioner. Omfattningen av dessa skador är oklara och tillsammans med hjärt och lungsjukdomar utgör de allvarliga hot mot människors hälsa och välbefinnande. Enligt WHO, Världshälsoorganisationen, är en annan konsekvens av de höga halterna av luftföroreningar att antalet nervskador och hjärtattacker ökat.


Kina är världens största tobaksproducent och antalet kineser som röker är stort. Detta tillsammans med den dåliga luften för med sig irritationshosta och rinnande näsa. Även den passiva rökningen påverkar människors hälsa.

Officiellt har rökning sedan den 1/5- 2011 förbjudits på offentliga platser. Men hur kontrolleras detta? Svårt att finna något svar.


Antalet bilar i Peking är stort och har ökat dramatiskt tills i år. Detta medför även att antalet trafikrelaterade olyckor ökat och blivit ett hälsoproblem.

I Peking finns det väldigt gott om taxibilar, som också är inblandade i trafikolyckor. Och eftersom taxibilarna ofta saknar säkerhetsbälten i baksätet ( det kan finnas bälten men de är ofta dolda av en sorts bilklädsel) bidrar detta till ännu fler trafikolyckor.

 

Åtgärderna som vidtas från myndigheternas sida för att förbättra luftkvalitén är många.

Utsläppsföroreningarna har minskat. Regeringen är mycket medveten om luftproblemen och i den femårsplan som föreligger för 2011-2015 finns klargjort att man skall öka energianvändningen av icke fossila bränslen till 11.4% av den totala energianvändningen. Ett led i detta är den massiva tillverkningen av solceller, snart hälften av marknaden, men det mesta går på export. Men i Peking ser man dock att ökningen av antal solpaneler på hus ökat.

I hutongområdena( Pekings gamla bebyggelse med låga hus) har på många ställen fjärrvärme som fås till förmånliga priser ersatt koleldningen

Kina är världens största investerare i förnyelsebar energi, allt som inte är olja och kol och vill ha sin energisäkerhet och inte vara beroende av import.

 

Fabriker som tidigare fanns i Pekings centrum har flyttats ut cirka 20 km från stadskärnan, till området bortom Femte Ringvägen. Nu återstår endast ett par stycken innanför stadsmurarna.

Bilarna anses vara den största boven i dramat vad gäller den dåliga luftkvalitén och nu har bilförsäljningen begränsats. Vill någon köpa en bil så anmäler man sig till ett lotteri och där lottas det ut 20 000 bilrätter varje månad. En elbil går bra att köpa utan lotterikön.

Bilisterna har fått ökade skatter och miljöavgifter och en vardag varje vecka får man inte köra sin bil. Detta kan kringgås genom att man har två bilar eller att nummerplåtarna byts. Men det är ett bra försök.

Runt Peking finns ett antal Ringvägar och med dessa leds en hel del trafik bort från stadskärnan.

De allmänna kommunikationerna både busslinjer och tunnelbanan har byggts ut. Tunnelbanan är billig, kostar två yuan, lika mycket i svenska kronor och har nu 14 linjer. Denna utbyggnad möjliggör nu för människor att lättare ta sig in till Peking från ytterområdena. En klar förbättring inte minst miljömässigt.

Tveklöst är Pekings luftkvalité vissa dager bedrövlig. Men det är samtidigt svårt att göra jämförelser med andra stora städer runt om i världen där luftkvalitén också är dålig. Det är skillnad i metoder att mäta, mätningarnas frekvens, mätplatserna ser olika ut och givetvis påverkar det faktum att det finns olika standarder för vad som betraktas som god luftkvalité.

Det går alltså inte att jämföra Peking med Aten, Madrid, Rom, Jakarta, Saigon, Hanoi, Bangkok, Manila, Mumbai, Colombo, Los Angeles, Mexico City eller andra städer med dålig luftkvalité.

En sak är säker; alla miljon och flermiljonstäder har gigantiska utmaningar framför sig; Minska utsläppen och begränsa biltrafiken!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stella

Vilken tur att du är så envis!Trist att internet iblandär så långsamt, eller inte alls fungerar. Jättespännande läsning och jag tycker du beskriver luftproblemen som finns väldigt tydligt.

Tack för all info.

Jag ser fram emot ditt nästa skrivuppdrag.

Anonym

Hej! Intressant artikel. Jag och min kamrat skall göra ett stort skolarbete just om luftkvalitet i bl a Kina och i Sverige. Det skulle vara till stor hjälp om du kunde dela med dig av de källor och länkar som du använde sig av för att ta reda på denna information.

Mina

Hej! Intressant artikel. Jag och min kamrat skall göra ett stort skolarbete just om luftkvalitet i bl a Kina och i Sverige. Det skulle vara till stor hjälp om du kunde dela med dig av de källor och länkar som du använde sig av för att ta reda på denna information.

Svar: Hej! Spännande och roligt med ert tänkta jobb. Jag var i Peking då jag skrev artikeln och hade gjort en del egen research via nätet och jämfört olika resultat. SEdan hade jag turen att få intervjua en vän som jobbar på Svenska Ambassaden i eking just med miljöfrågor och fick mycket info av henne. Så bäst tror jag att det är att du söker själv och du kan använda de källor jag hade med i min artikel och en del av den infon, bara du skriver varifrån den kommer.
DEt finns en sida som heter Beijing Air....och där kan du varje dag (om det inte är alltför dålig luft) se hur huftkvalitén är. Luften mäts vid amarikanska ambassaden inne i stan men det kan hända att sidan tillfälligt kan vara ur funktion om luftens kvalité är alltför dålig.
Säkert kan det vara intressant att i sammanhanget ha med Hornsgatan och Vallhallavägen i stockholm, när man nu talar om att Stockholms luft inte är bra.... Bara jämförelsen är värd att se!
Lycka till!
Ditte


Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar: