För mig nya, historiska kunskaper

    
Nästan dagligen här så lär jag mig nya saker. Det kan vara nya fraser på kinesiska, det kan vara att pröva tålamodet eller något helt annat. Men nytt är det!
Ubder vår resa till Harbin förra helgen så lärde jag mig flera nya saker. Men en händelse/ studiebesök kändes ur ett historiskt perspektiv särskilt viktigt för mig. För egen del hade jag inte ens hört talas om att det funnits något som hette
"Division 731".Det var den japanska basen i Harbin för  experimentiell krigföring med bakterier.


På väg in till basen, som idag är ett museum.

Den japanska armén intog Harbin och en del områden i norra Kina 1932 som ett led i sin koloniseringspolitik. Japanerna hade redan då med sin marionettregering gjort anspråk på Koréa och delar av nuvarande Manchuriet.
Bevis för att denna verksamhet med medicinska och bakteriella experiment, i huvudsak på kineser, finns här i byggnaderna som idag alltså är ett museum.
Att det pågick medicinska och bakteriella försök på människor här, under överinseende av den kejserliga japanska armén, mellan åren 1937 till 1945, har allltså kommit i dagen efter andra världskrigets slut. Japanerna som ledde dessa experiment var efter krigsslutet rädda för att bli dömda till döden då, USA besegrade Japan. De valde då att lämna alla upplysningar till amerikanarna och på så sätt rädda sitt eget skinn.
Det var under samma tidsperiod som det i Tyskland och i koncentrationslägren också utspelade sig fasansfulla experiment med människor.
Var det bara slumpen att tiden stämde? Eller var det något annat?

"Division 731" täckte hela sex kvadratkilometer och bestod av mer än 150 byggnader. Byggnaderna var tillverkade så att det skulle vara extremt svårt att förstöra dem. Idag finns inte så många byggnader kvar, men minnena och resterna från vad som utspelades i detta område finns kvar. 
Även i andra områden och städer i Kina prövade denna division, 731, sin biologiska krigsföring.
Denna bas sattes upp 1939 och det var den japanska arméns avdelning 731 som bar ansvaret. Förutom på kineser och kinesiska krigsfångar så testades dessa biologiska experiment på koreaner, ryssar och en del britter.
Man räknar idag med att över 3000 krigsfångar tvingades delta i dessa medicinska och bakteriella experiment. De utsattes för tortyr, frystes ner, blev utsatta för fruktansvärd hetta, blev infekterade via kemisk väg och blev kemiskt bombade. Allt för att se hur mycket en människa kunde utså innan den dog.
Som sagt; tydliga likheter med tyska koncentrationsläger, som fanns under samma tidsperiod......
Strax före 1945, då det gamla Sovjet återtog staden Harbin, försökte japanerna sopa igen sina spår.

Det var inte förrän omkring 1980, då en japansk journalist publicerade vad han luskat reda på vad som utspelade sig i trakterna runt Harbin som hela denna historia kom till allmänhetens kännedom.
Många japaner har varit i området runt Harbin och även på andra platser i Kina och i viss utsträckning bett om ursäkt. Men än idag i japan är man stolt över händelsen.
Många av de japanska vetenskapsmän som var involverade i Division 731 fick en god politisk karriär eller blev delar av en medicinsk elit i Japan. Några av de ansvariga "flydde" till U.S.A. och tog sina kunskaper med sig och bytte dem mot en fristad där. Andra i sin tur kom att arbeta för det japanska hälsoministeriet och samtliga ansvariga fick höga poster i olika länder och sammanhang. Det hela tystades ner.Endast ett fåtal togs till fånga och dömdes av ryska domstolar.
Den ökände, japanske, generalen Sato Kenryo, skröt efter anfallet på Pearl Harbour om att Japan skulle diktera fredsvillkoren i fiendens huvudstad, Washington D.C. 
Tack och lov, blev det ju ingenting med det!

För mig var detta ett stycke historia som jag aldrig kommer att glömma. Undrar i hur många svenska eller andra länders historieböcker dessa fasansfulla händelser finns nämnda? Vet man i Sverige om att detta har hänt? Jag visste det inte, historieintresserad som jag är. 


Skylten som påminner om vad som hände här.